Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; v́ sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước
| TIẾNG VIỆT | ENGLISH |
Trang chủ
 Tuyên truyền giáo dục
 Pháp luật, chính sách
 Công tác nữ công, giới
 Tổ chức, đoàn viên CĐ
 Hoạt động đối ngoại
Lịch công tác tuần
  Chính trị, xă hội
  Đời sống CNVCLĐ
  Hoạt động của TLĐ
  Tin CĐ ngành TW và CĐ Tổng công ty
  Tin LĐLĐ địa phương
  Thực hiện Luật Công đoàn và pháp luật lao động
  Những mô h́nh hay, cách làm tốt
  Hoạt động tại cơ quan TLĐ
  Nghiên cứu, trao đổi
  Chương tŕnh Tấm lưới nghĩa t́nh
  Văn bản mới ban hành
  Tin lao động ở nước ngoài
  Lịch sử CĐ VN
  Các kỳ đại hội CĐVN
  Chức năng,nhiêm vụ TLĐ
  Hệ thống tổ chức CĐVN
  Đoàn chủ tịch TLĐ
  Ban chấp hành TLĐ
  Cơ quan TLĐ
  CĐ ngành TW,CĐ TCTy
  LĐLĐ các tỉnh,TP
  Các đơn vị trực thuộc TLĐ
  Tuyên truyền giáo dục
  Pháp luật, chính sách
  Công tác nữ công, giới
  Tổ chức, đoàn viên CĐ
  Hoạt động đối ngoại
  Tin lao động ngoài nước
  Địa chỉ liên hệ cần biết
  Văn bản pháp luật liên quan
  Trả lời thư bạn đọc
  Tin hoạt động khoa học
  Các đề tài khoa học
  Giới thiệu sách
  Tin tức hoạt động BHLĐ
  Chương tŕnh quốc gia về ATVSLĐ
  Hướng dẫn chuyên đề ATVSLĐ
  Nghiên cứu - Trao đổi về ATVSLĐ
  Hỏi đáp về chế độ chính sách ATVSLĐ
  Thi đua- khen thưởng về ATVSLĐ
  Sổ tay cán bộ Công đoàn
  Hỏi đáp về pháp luật
  Hỏi đáp về chính sách chế độ
  Hướng dẫn thể thức văn bản
 
 
 
 
 
 
 
 
  Văn bản mới ban hành  
     
  Hướng dẫn khen thưởng của tổ chức Công đoàn    
Cập nhật lúc: 16:58 24/05/2011(GMT+7)  
 

 

Để động viên kịp thời các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước do Nhà nước và tổ chức Công đoàn phát động; ngày 29/4/2011, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đă ban hành hướng dẫn 649/HD-TLĐ về thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức công đoàn.

Theo đó, trong một năm công tác, một đối tượng có thể được nhiều cấp ra quyết định khen thưởng với các h́nh thức khác nhau, nhưng trong một cấp quyết định khen thưởng khi đă được khen toàn diện sẽ không được khen chuyên đề hàng năm và ngược lại, (trừ khen thưởng vào sơ kết, tổng kết chuyên đề theo đợt, theo giai đoạn).

Đối tượng nữ nghỉ thai sản theo chế độ quy định của nhà nước và những người có hành động dũng cảm cứu người, cứu tài sản, những người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu do bị thương tích cần điều trị, điều dưỡng theo kết luận của cơ quan y tế, th́ thời gian nghỉ vẫn được tính để b́nh xét danh hiệu “Lao động tiên tiến“.

Đối với cá nhân được cử đi học, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu đạt kết quả từ loại khá trở lên, chấp hành tốt quy định của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng th́ kết hợp với thời gian công tác tại cơ quan, đơn vị để b́nh xét danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Các trường hợp đi đào tạo từ 01 năm trở lên, có kết quả học tập từ loại khá trở lên th́ năm đó được xếp tương đương danh hiệu “Lao động tiên tiến” để làm căn cứ xét tặng các danh hiệu thi đua và h́nh thức khen thưởng khác.

Không b́nh xét thi đua cho các trường hợp: không đăng kư thi đua; mới tuyển dụng dưới 10 tháng; nghỉ việc từ 40 ngày làm việc trở lên; bị xử phạt hành chính; bị kỷ luật từ  h́nh thức khiển trách trở lên.

Hàng năm các đơn vị phải tổ chức cho tập thể, cá nhân trong đơn vị đăng kư thi đua.

Hướng dẫn cũng quy định rơ tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể; hồ sơ, thời hạn nộp hồ sơ và các mức khen thưởng cụ thể.

Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kư và thay thế Thông tri số  01/TTr-TLĐ ngày 14/9/2007 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện Quy chế Khen thưởng của tổ chức Công đoàn và văn bản số 2236/ HD-TLĐ ngày 31/12/2010 về hướng dẫn thẩm quyền quyết định khen thưởng và mức tiền thưởng áp dụng trong tổ chức Công đoàn.

 
     
Print              
 
     
 
  Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao tŕnh độ kỹ năng nghề cho người lao động  
  Phát động thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Thi đua  
  Lấy ư kiến dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) trong hệ thống tổ chức Công đoàn  
  Chính phủ ban hành quy định mới về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập  
  Chương tŕnh hành động của Chính phủ về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”  
  Nghị quyết hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI)  
  Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2015  
  Người lao động được vay vốn hỗ trợ nhà ở  
  Sẽ nâng cấp 6 trường trung cấp nghề Công đoàn thành trường cao đẳng nghề  
  Thành lập tổ chức chính trị, chính trị - xă hội tại doanh nghiệp  
  Trách nhiệm tiếp công dân thuộc về các cơ quan nhà nước  
  Ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước  
  Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xă hội  
  Kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014  
 
 
 
 
Công đoàn ca (mp3)

 
  Trang nhất | English
 

TRANG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giấy phép số 28/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 18-11-2003

Trưởng ban biên tập : Nguyễn Văn Ngàng

Địa chỉ : 82 Trần Hưng Đạo Hà Nội

Điện thoại : Văn phòng TLĐ (04) 3.9421181 - Fax : (04) 3.8223323; website: (04) 3.9421518 - Email : BBTWEB@congdoanvn.org.vn


Bản quyền 2005 Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam
Designed by SARA VIETNAM