Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; v́ sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước
| TIẾNG VIỆT | ENGLISH |
Trang chủ
 Tuyên truyền giáo dục
 Pháp luật, chính sách
 Công tác nữ công, giới
 Tổ chức, đoàn viên CĐ
 Hoạt động đối ngoại
Lịch công tác tuần
  Chính trị, xă hội
  Đời sống CNVCLĐ
  Hoạt động của TLĐ
  Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và Tháng Công nhân năm 2016
  Tin CĐ ngành TW và CĐ Tổng công ty
  Tin LĐLĐ địa phương
  Thực hiện Luật Công đoàn và pháp luật lao động
  Những mô h́nh hay, cách làm tốt
  Hoạt động tại cơ quan TLĐ
  Nghiên cứu, trao đổi
  Hướng tới bầu cử HĐND các cấp và Quốc hội khóa XIV
  Hoạt động hướng về biển đảo
  Văn bản mới ban hành
  Doanh nghiệp đồng hành cùng Phiên chợ "Tết Công nhân"
  Lịch sử CĐ VN
  Các kỳ đại hội CĐVN
  Chức năng,nhiêm vụ TLĐ
  Hệ thống tổ chức CĐVN
  Đoàn chủ tịch TLĐ
  Ban chấp hành TLĐ
  Cơ quan TLĐ
  CĐ ngành TW,CĐ TCTy
  LĐLĐ các tỉnh,TP
  Các đơn vị trực thuộc TLĐ
  Tuyên truyền giáo dục
  Pháp luật, chính sách
  Công tác nữ công, giới
  Tổ chức, đoàn viên CĐ
  Hoạt động đối ngoại
  Tin lao động ngoài nước
  Địa chỉ liên hệ cần biết
  Văn bản pháp luật liên quan
  Trả lời thư bạn đọc
  Tin hoạt động ATVSLĐ
  Chương tŕnh quốc gia về ATVSLĐ
  Hướng dẫn chuyên đề ATVSLĐ
  Nghiên cứu - Trao đổi về ATVSLĐ
  Hỏi đáp về chế độ chính sách ATVSLĐ
  Thi đua- khen thưởng về ATVSLĐ
  Đề tài
  Dự án
  Báo cáo chuyên đề
  Tin hoạt động khoa học
  Các đề tài khoa học
  Giới thiệu sách
  Sổ tay cán bộ Công đoàn
  Hỏi đáp về pháp luật
  Hỏi đáp về chính sách chế độ
  Hướng dẫn thể thức văn bản
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hỏi đáp về chính sách chế độ  
     
  H́nh thức và chế độ trả lương, trả thưởng    
Cập nhật lúc: 14:10 19/09/2006(GMT+7)  
 

 

Nguyễn Xuân Nga

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

Các h́nh thức trả lương:

Thông thường, ở các doanh nghiệp có 3 h́nh thức trả lương chính là: trả lương theo thời gian, theo sản phẩm và trả lương khoán.

H́nh thức trả lương theo tḥi gian: là tiền lương được trả căn cứ vào tŕnh độ kỹ thuật và thời gian làm việc của công nhân. Có h́nh thức tính tiền lương đơn giản theo suất lương cao hay thấp và thời gian làm dài hay ngắn quyết định; lại có h́nh thức tính tiền lương kết hợp giữa thời gian với tiền khen thưởng khi đạt hoặc vượt chỉ tiêu chất lượng và số lượng.

H́nh thức trả lương theo sản phẩm: là việc trả lương cho công nhân (nhóm công nhân) theo số lượng sản phẩm sản xuất ra (đơn vị tính là chiếc, kg, tấn, mét...) thường được phân ra các loại sau:

-          Trả lương theo sản phẩm trực tiếp: là tiền lương trả cho từng người công nhân bằng tích số giữa số lượng sản phẩm  sản xuất ra với đơn giá.

-          Trả lương theo sản phẩm tập thể: áp dụng đối với một số công việc sản xuất theo phương pháp dây chuyền hoặc một số công việc thủ công nhưng có liên quan đến nhiều công nhân.

-          Trả lương theo sản phẩm gián tiếp: chỉ áp dụng đối với một số công nhân phục vụ mà công việc của họ có ảnh hưởng lớn đến thành quả lao động của công nhân chính hưởng theo sản phẩm.

-          Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến: là h́nh thức trả lương phần sản lượng trong định mức khởi điểm tính theo đơn giá b́nh thường; phần sản lượng vượt mức khởi điểm sẽ tính theo đơn giá cao hơn.

-          Trả lương theo sản phẩm có thưởng: là trả lương sản phẩm trực tiếp kết hợp với chế độ tiền thưởng.

H́nh thức trả lương khoán: cũng là một trong h́nh thức trả lương theo sản phẩm, áp dụng cho những công việc không thể định mức cho từng chi tiết, bộ phận công việc mà thường giao khối lượng công việc tổng hợp và phải hoàn thành trong một thời gian nhất định.

Quy định hiện hành về h́nh thức và chế độ trả lương

Theo quy định của Bộ Luật Lao động về h́nh thức trả lương:

-          Người sử dụng lao động có quyền chọn các h́nh thức trả lương theo thời gian (giờ, ngày, tuần, tháng), theo sản phẩm, theo khoán nhưng phải duy tŕ h́nh thức trả lương đă chọn trong một thời gian nhất định và phải thông báo cho người lao động biết.

-          Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc ấy hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải trả gộp một lần.

-          Người lao động hưởng lương tháng được trả lương cả tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

-          Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán, được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng th́ hàng tháng được tạm ứng lương theo khối lượng công việc đă làm trong tháng.

-          Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng thời hạn và tại nơi làm việc.

Trong trường hợp đặc biệt phải trả lương chậm th́ không được chậm quá một tháng và người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lăi suất tiền gửi tiết kiệm do ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm trả lương.

-          Lương được trả bằng tiền mặt. Việc trả lương một phần bằng séc hoặc ngân phiếu do Nhà nước phát hành do hai bên thoả thuận với điều kiện không gây thiệt hại, phiền hà cho người lao động.

-          Người lao động có quyền được biết lư do mọi khoản khấu trừ vào tiền lương của ḿnh. Trước khi khấu trừ tiền lương của người lao động, người sử dụng lao động phải thảo luận với Ban chấp hành công đoàn cơ sở; trường hợp khấu trừ th́ cũng không được khấu trừ quá 30% tiền lương hàng tháng.

-          Người sử dụng lao động không được áp dụng việc xử phạt bằng h́nh thức cúp lương của người lao động.

Chế độ trả lương làm đêm, làm thêm giờ:

-          Người lao động làm thêm giờ được trả lương theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau:

+) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

+) Vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%;

+) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm , th́ người sử dụng lao động chỉ phải trả phần tiền chênh lệch so với tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền công của công việc đang làm của ngày làm việc b́nh thường.

-          Người lao động làm việc vào ban đêm, th́ được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.

Chế độ trả lương ngừng việc: trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

-          Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, th́ người lao động được trả đủ tiền lương;

-          Nếu do lỗi của người lao động th́ người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

-          Nếu v́ sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc v́ những nguyên nhân bất khả kháng, th́ tiền lương do hai bên thoả thuận, nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Chế độ trả lương trong những trường hợp khác:

-          Trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lư hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp th́ người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm trả lương và các quyền lợi khác cho người lao động từ doanh nghiệp cũ chuyển sang. Trong trường hợp doanh nghiệp bị phá sản th́ tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xă hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước tập thể và hợp đồng lao động đă kư kết là khoản nợ trước hết trong thứ tự ưu tiên thanh toán.

-          Khi bản thân hoặc gia đ́nh gặp khó khăn, người lao động được tạm ứng tiền lương theo điều kiện do hai bên thoả thuận.

-          Người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương cho người lao động phải tạm thời nghỉ việc để làm các nghĩa vụ công dân./.

 
     
Print              
 
     
 
  Lao động nữ cần biết: 8 quy định mới về chế độ thai sản bắt đầu có hiệu lực từ 1/1/2016  
  Người lao động cần hiểu rơ về bảo hiểm thất nghiệp  
  Có bắt buộc phải hưởng BHXH một lần không?  
  Người lao động tham gia BHXH tự nguyện chỉ được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất  
  Các thắc mắc thường gặp về BHXH  
  Quyền lợi khi tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc  
  Trách nhiệm bồi thường của NSDLĐ trong trường hợp NLĐ bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp dẫn đến thương tật hoặc tử vong  
  Những nội dung chủ yếu về Bảo hiểm thất nghiệp  
  Các quy định mới về bảo hiểm y tế áp dụng từ ngày 1.10 theo Luật Bảo hiểm.  
  Xây dựng, quản lư và phân phối lương trong doanh nghiệp  
  Phương pháp, nguyên tắc xây dựng và điều chỉnh định mức lao động  
  Các chế độ phụ cấp lương và nâng bậc lương  
  Hệ thống thang, bảng lương: Quy định và hướng dẫn xây dựng  
  Tiền lương tối thiểu, phương pháp xác định và quy định hiện hành  
 
 
 
 
Công đoàn ca (mp3)

 
  Trang nhất | English
 

TRANG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giấy phép số 28/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 18-11-2003

Trưởng ban biên tập : Nguyễn Văn Ngàng

Địa chỉ : 82 Trần Hưng Đạo Hà Nội

Điện thoại : Văn phòng TLĐ (04) 3.9421181 - Fax : (04) 3.8223323; website: (04) 3.9421518 - Email : BBTWEB@congdoanvn.org.vn


Bản quyền 2005 Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam
Designed by SARA VIETNAM