Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; v́ sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước
| TIẾNG VIỆT | ENGLISH |
Trang chủ
 Tuyên truyền giáo dục
 Pháp luật, chính sách
 Công tác nữ công, giới
 Tổ chức, đoàn viên CĐ
 Hoạt động đối ngoại
Lịch công tác tuần
  Chính trị, xă hội
  Đời sống CNVCLĐ
  Hoạt động của TLĐ
  Kỷ niệm 130 năm Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và Tháng Công nhân năm 2016
  Tin CĐ ngành TW và CĐ Tổng công ty
  Tin LĐLĐ địa phương
  Thực hiện Luật Công đoàn và pháp luật lao động
  Những mô h́nh hay, cách làm tốt
  Hoạt động tại cơ quan TLĐ
  Nghiên cứu, trao đổi
  Hướng tới bầu cử HĐND các cấp và Quốc hội khóa XIV
  Hoạt động hướng về biển đảo
  Văn bản mới ban hành
  Doanh nghiệp đồng hành cùng Phiên chợ "Tết Công nhân"
  Lịch sử CĐ VN
  Các kỳ đại hội CĐVN
  Chức năng,nhiêm vụ TLĐ
  Hệ thống tổ chức CĐVN
  Đoàn chủ tịch TLĐ
  Ban chấp hành TLĐ
  Cơ quan TLĐ
  CĐ ngành TW,CĐ TCTy
  LĐLĐ các tỉnh,TP
  Các đơn vị trực thuộc TLĐ
  Tuyên truyền giáo dục
  Pháp luật, chính sách
  Công tác nữ công, giới
  Tổ chức, đoàn viên CĐ
  Hoạt động đối ngoại
  Tin lao động ngoài nước
  Địa chỉ liên hệ cần biết
  Văn bản pháp luật liên quan
  Trả lời thư bạn đọc
  Tin hoạt động ATVSLĐ
  Chương tŕnh quốc gia về ATVSLĐ
  Hướng dẫn chuyên đề ATVSLĐ
  Nghiên cứu - Trao đổi về ATVSLĐ
  Hỏi đáp về chế độ chính sách ATVSLĐ
  Thi đua- khen thưởng về ATVSLĐ
  Đề tài
  Dự án
  Báo cáo chuyên đề
  Tin hoạt động khoa học
  Các đề tài khoa học
  Giới thiệu sách
  Sổ tay cán bộ Công đoàn
  Hỏi đáp về pháp luật
  Hỏi đáp về chính sách chế độ
  Hướng dẫn thể thức văn bản
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hỏi đáp về pháp luật  
     
  Những nội dung mới của Bộ luật Lao động sửa đổi (tiếp)    
Cập nhật lúc: 13:56 06/08/2012(GMT+7)  
 

Chương VIII. Kỷ luật Lao động, trách nhiệm vật chất

Những sửa đổi bổ sung của chương này tập trung vào các quy định nâng cao ư thức kỷ luật lao động của người lao động; bảo đảm quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động; quy định rơ tŕnh tự, thủ tục đăng kư nội qui lao động (Điều 120).

Chương VIII bỏ h́nh thức kỷ luật: chuyển làm công việc khác có mức lương thấp hơn như đánh bạc, cố ư gây thương tích, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…(Điều 126).

Việc xử lư kỷ luật lao động có ư nghĩa hết sức quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Nếu không được qui định chặt chẽ, việc người lao động lạm dụng công cụ xử lư kỷ luật lao động là rất dễ xảy ra. Vi vậy, Chương VIII bổ sung những quy định cấm về xử lư kỷ luật lao động; nguyên tắc xử lư bồi thường thiệt hại.

Chương IX: An toàn lao động, Vệ sinh lao động

Chương này gồm có 3 Mục, 19 Điều.

 Chương IX là chương quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, an toàn nghề nghiệp của người lao động nên những điểm mới của chương này tập trung vào: việc cải thiện điều kiện an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc; nâng cao ư thức tuân thủ an toàn lao động của người lao động và người sử dụng lao động; nâng cao hiệu quả quản lư nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động

Chương X. Những quy định riêng đối với lao động nữ (8 điều, từ Điều 157 đến Điều 164)

Điểm mới chủ yếu của Chương này là: đưa ra các quy định nhằm thúc đẩy b́nh đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác; pháp điển hoá Nghị định 23-CP ngày 18/4/1996 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những qui định riêng đối với lao động nữ.

Điểm sửa đổi lớn nhất của chương này là nâng thời gian nghỉ thai sản lên 06 tháng. Theo đó Lao động nữ được nghỉ trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên th́ tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng(Khoản 1, Điều 157).

Chương XII. Bảo hiểm xă hội

Chương này chỉ có 2 Điều so với 12 Điều của Luật hiện hành; quy định theo hướng dẫn chiếu Luật Bảo hiểm xă hội.

Điều 187 Qui định về tuổi nghỉ hưu:

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xă hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xă hội được hưởng lương hưu khi nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi.

2. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo thuộc danh mục do Chính phủ quy định có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn so với quy định tại khoản 1 Điều này.

 3. Người lao động có tŕnh độ chuyên môn kỹ thuật cao, người lao động làm công tác quản lư và một số trường hợp đặc biệt khác có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 05 năm so với quy định tại khoản 1 Điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều này.”.

Chương XIII. Công đoàn (6 Điều, từ điều 188 đến Điều 193)

Chương XIII quy định vai tṛ của Công đoàn trong quan hệ lao động; quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn.

Điểm mới đáng chú ư của Chương XIII là việc đưa ra cơ chế bảo vê cán bộ công đoàn thông qua các qui định về quyền của cán bộ công đoàn, việc chấm dứt hợp đồng lao động, các hành vi nghiêm cấm và trách nhiệm của người sử dụng lao động.

Một điểm mới đáng chú ư của Chương VIII là việc qui định vai tṛ, trách nhiệm của Công đoàn cấp trên cơ có trách nhiệm hỗ trợ công đoàn cơ sở; việc thực hiện trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động ở những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở.

Chương XIII c̣n qui định Công đoàn cấp trên cơ sở có quyền và trách nhiệm vận động người lao động gia nhập công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; có quyền yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan quản lư nhà nước về lao động địa phương tạo điều kiện và hỗ trợ việc thành lập công đoàn cơ sở.

Chương XIV. Giải quyết tranh chấp lao động (41 điều, từ Điều 194 đến Điều 234)

Chương XIV có một số điểm sửa đổi, bổ sung cơ bản sau:

Bỏ qui định về Hội đồng hoà giải cơ sở, thay bằng Hoà giải viên lao động cấp huyện giải quyết. Điều này xuất phát từ thực tế nhiều doanh nghiệp chưa thành lập được công đoàn th́ sẽ không thành lập được Hội đồng ḥa giải lao động cơ sở. Mặt khác, nơi có Hội đồng ḥa giải lao động cơ sở, th́ phần lớn hoạt động không hiệu quả.

Đối với các tranh chấp lao động tập thể về quyền (tranh chấp lao động trong những trường hợp người sử dụng lao động không thực hiện những nghĩa vụ pháp luật qui định đối với tập thể lao động th́ tập thể người lao động không được phép đ́nh công, mà phải đâu tranh bằng phương pháp khiếu nại hoặc khiếu kiện theo qui định của pháp luật. Khi có tranh chấp tập thể về quyền, hai bê không tự giải quyết th́ yêu cầu cơ quan có thẩm quyền (ḥa giải viên cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp huyện hoặc Ṭa án để giải quyết, yêu cầu người sử dụng lao động phải thực hiện đúng qui định của pháp luật lao động.

Chương XIV cho phép người sử dụng lao động được tạm thời đóng cửa doanh nghiệp trong quá tŕnh tập thể lao động tiến hành đ́nh công để bảo vệ tài sản của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tạm thời đóng cửa doanh nghiệp chỉ được phép thực hiện sau thời điểm cuộc đ́nh công bắt đầu, người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động không tham gia đ́nh công, không được đến làm việc và phải mở cửa doanh nghiệp trở lại ngay khi cuộc đ́nh công kết thúc, tập thể lao động trở lại làm việc.

Một điểm mới trong Chương XIV là việc sửa đổi quy tŕnh đ́nh công như thay đổi tỷ lệ người lao động đồng ư đ́nh công…. theo hướng đơn giản hoá tŕnh tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động; bỏ chủ thể “Đại diện tập thể lao động” ở nơi chưa có công đoàn được quyền lănh đạo đ́nh công.

Dự kiến, Chính phủ sẽ ban hành 20 Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động (sửa đôi) 2012.

Ban CSPL (Tổng hợp)

 
     
Print              
 
     
 
  Những nội dung mới của Bộ luật Lao động (sửa đổi)  
  Quy định xử phạt vi phạm b́nh đẳng giới  
  Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi  
  Tiền lương  
  Bảo hiểm xă hội  
  Hợp đồng lao động  
  Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất  
  Tranh chấp lao động (TCLĐ) và nguyên tắc giải quyết TCLĐ  
  Quyền và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn  
  Hỏi – đáp một số nội dung về Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất  
  Hỏi – đáp một số nội dung về thoả ước lao động tập thể  
  Hỏi – đáp một số nội dung về hợp đồng lao động quy định trong pháp luật Lao động  
  Quyền của Công đoàn được quy định trong Luật Lao động  
  Hỏi đáp một số nội dung cơ bản của pháp luật xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động  
 
 
 
 
Công đoàn ca (mp3)

 
  Trang nhất | English
 

TRANG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Giấy phép số 28/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp ngày 18-11-2003

Trưởng ban biên tập : Nguyễn Văn Ngàng

Địa chỉ : 82 Trần Hưng Đạo Hà Nội

Điện thoại : Văn phòng TLĐ (04) 3.9421181 - Fax : (04) 3.8223323; website: (04) 3.9421518 - Email : BBTWEB@congdoanvn.org.vn


Bản quyền 2005 Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam
Designed by SARA VIETNAM